Plzeň má novou strategii rozvoje cestovního ruchu

Plzeň (23. srpna 2018): Se čtyřicetiprocentním nárůstem návštěvnosti během čtyř let patří Plzeň k nejúspěšnějším turistickým destinacím v Česku. K tomu, aby se pozitivní trend podařilo udržet, je třeba i nadále rozvíjet potenciál destinace, rozšiřovat turistickou nabídku ve městě a zaujmout stále náročnějšího návštěvníka. To je cílem nové Strategie rozvoje cestovního ruchu na období 2019 – 2023, kterou dnes odsouhlasila Rada města Plzně.Klíčem k úspěchu je nabídnout unikátní zážitek a zároveň důvod, proč se má turista vrátit. S tím pracuje nová strategie rozvoje cestovního ruchu. Dále rozvíjí autentický potenciál našeho města. Ten spatřujeme především v  industriálním a paměťovém turismu. I nadále je třeba podporovat turismus kulturní. Vzhledem k tomu, že se doba pobytu v městských destinacích neustále zkracuje, návštěvníci chtějí tento čas využít mnohem intenzivněji. Právě kulturní akce ideálně doplňují turistickou nabídku a dokreslují celkový dojem živého města,“ uvádí první náměstek primátora Martin Baxa.

Podobně jako v jiných odvětvích a službách, také trendy v cestovním ruchu se dynamicky mění. Turisté stále více cestují individuálně a vyhledávají autentické zážitky. Plzeň chce obohatit stávající nabídku o zážitky spojené s industriálním charakterem města. Chystá se maximálně využít bohaté průmyslové tradice a umožnit návštěvníkům nejen vstup do historických továrních objektů, ale po dohodě s vlastníky otevřít i živé průmyslové provozy. Dalším unikátem je pak příběh Plzně jako posledního města osvobozeného americkou armádou v Evropě. O tom by měly v horizontu několika let vyprávět nové zážitkové expozice muzea Patton Memorial Pilsen v objektu domu Huga Semlera na Klatovské 19.

Zásadní pro zajištění kvality služeb bude zřízení pobočky Turistického informačního centra u Hlavního nádraží, které se po vzniku autobusového terminálu stane předním dopravním uzlem ve městě. Je třeba se zamyslet i nad dalšími souvislostmi – třeba nad kumulací významných akcí v určitých termínech. Stává se, že kvůli souběhu akcí už někdy přestávají stačit ubytovací a konferenční kapacity,“ doplňuje ředitelka organizace Plzeň – TURISMUS Zuzana Koubíková.

 

K posílení rozpočtu na rozvoj cestovního ruchu v Plzni a marketingu destinace by do budoucna měla přispět novela Zákona o místních poplatcích. Peníze, které turisté odvedou na poplatcích za pobyt, by měly být dále využity pro rozvoj cestovního ruchu. Efektivní využití potenciálu propagace na zahraničních trzích by měla zajistit také nová marketingová strategie, která vznikne v souladu s marketingovým plánem agentury CzechTourism. Jedním z prvních navazujících kroků je připravovaný redesign portálu Visit Plzeň.

Vůbec první koncepční dokument města, který se zabýval turismem, byla Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Plzně na období 2014 – 2018. Jejím hlavním úkolem bylo zřízení organizace destinačního managementu a využití potenciálu projektu Evropského hlavního města kultury pro cestovní ruch. Úkoly vytyčené koncepcí byly splněny. Bylo tedy třeba stanovit nové rozvojové směry, aby Plzeň byla i nadále atraktivní a konkurenceschopnou destinací. Právě to je hlavním cílem Strategie cestovního ruchu města Plzně na období 2019 – 2023.